In this article, you will get all information regarding Добра новина за клиенти на 2 банки

ОББ и КВС Банк България, членове на белгийската KVS група, намаляват таксите за преводи, извършени чрез дигитални канали – онлайн банкиране и мобилно банкиране. От 24 януари 2023 г. индивидуалните клиенти заплащат с 10% по-ниска комисионна за период от една година.

Намалението влиза в сила от 24.01.2023 г. и важи за комисионите за междубанкови преводи в лева и евро (чрез БИСЕРА и SEPA), както и за всички вътрешнобанкови преводи към ОББ и КВС Банк, извършвани от физически лица чрез мобилно или онлайн банкиране на двете банки.

Трансферите по цифрови канали са една от най-широко използваните банкови услуги от физически лица през последните години. Приблизително 98% от преводите на физически лица към КВС Банк България и 93% от преводите към ОББ се извършват по електронен път.

„Повече от година непрекъснато говорим за инфлация и скок на цените, но сега наистина подкрепяме нашите клиенти, като намаляваме цените на една от най-популярните банкови услуги – електронните парични преводи за физически лица“, коментира Татяна Иванова, изпълнителен директор на ОББ с портфолио от дигитални канали, данни и операции. „По този начин ние не само разтоварваме нашите клиенти, но и ги насърчаваме да използват канали за електронно банкиране, които са безопасни, значително по-евтини, пестят време и опазват околната среда. Усилията ни в тази посока продължават, доказателство за което е фактът, че ОББ ще стане лидер в дигитализацията в България до 2022 г. според Global Digital Banking Maturity Study на Deloitte“, допълва тя.

Освен електронните разплащания, които са с по-ниски такси, клиентите на ОББ и КВС Банк България могат да плащат дигитално и от домашните си сметки, без да бъдат начислявани такси.

Добра новина за клиенти на 2 банки

For more visit studentsheart.com

Latest News by studentsheart.com